Natuurgezond Privacy Gedragscode

Hoe wij voor uw privacy zorgen:
Naar aanleiding van de invoering van nieuwe regels over de bescherming van persoonsgegevens door
bedrijven (de AVG*), hebben wij in een gedragscode vastgelegd hier wij met uw gegevens omgaan.
Deze code is beschreven in 6 gedragsregels die samenvatten wat u van ons privacybeleid kunt verwachten.

 1. We vragen niet om onnodige persoonsgegevens. Dat voorkomt ook dat er wat mis kan gaan met de
  bescherming van uw persoonsgegevens. Hoe minder gegevens we registreren hoe makkelijker en
  prettiger dat is. Wij vragen uitsluitend om de gegevens die wij nodig hebben om u correct van dienst
  te zijn.
 2. We delen uw persoonsgegevens niet ongevraagd met anderen. Bijvoorbeeld met winkeliers of
  samenwerkingspartijen, zoals brancheorganisaties en niet met commerciële bureaus die data
  kopen en verkopen.
 3. We vergeten u graag, mits u daarom vraagt. Een belangrijk punt van de nieuwe wet is dat u
  geregistreerde persoonsgegevens kunt opvragen en kunt laten verwijderen. Op verzoek doen
  we dit voor u.
 4. We geven alleen vaste medewerkers die uw gegevens nodig hebben toegang tot deze informatie.
  Alle data staan opgeslagen in een CRMsysteem dat op een beveiligde server draait.
  Zij ondertekenen onze gedragscode en staan persoonlijk garant voor zorgzaam omgaan met
  uw gegevens.
 5. We zorgden al goed voor uw privacy en dat blijven wij ook doen. Want ook voor de AVG was er al
  wetgeving die u beschermde en dat blijft. Zo hebben wij bijvoorbeeld voor de Wet bescherming
  persoonsgegevens extra maatregelen genomen om klantgegevens te beveiligen tegen verlies en
  diefstal.
 6. We zuinig zijn op uw mailbox. Hier geldt ‘less is more’; we sturen u per mail alleen informatie over
  wetenschap en producten waarvan we denken dat dit u aanspreekt. En Conform de Wet op de
  Telecommunicatie sturen wij u alleen een nieuwsbrief als u daar om gevraagd heeft. U kunt zich
  ten alle tijden probleemloos afmelden.

  [*] Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation, GDPR)

Download hier een pdf-bestand van deze gedragscode.